Tip na výlet - Zemská cesta

Zemská cesta spojuje deset rakouských a pět českých méně známých hradů a zámků. Jedná se o starou cestu podél řeky Malše až k Dunaji, které prochází krásnou krajinou jižních Čech a Horních Rakous. Celý trasa měří 150 kilometrů a je primárně určená pro pěší.

IMG_7744

ČESKÁ STRANA

1) HRAD VELEŠÍN

Velešín je zřícenina hradu asi 1,5 km severozápadně od vesnice Sedlce v okrese České Budějovice. Nachází se v nadmořské výšce 485 m na úzkém skalním hřbetu, který byl původně ze tří stran obtékán řekou Malší, ale říční údolí bylo zatopeno vodní nádrží Římov. Z hradu se dochovaly terénní zbytky opevnění a malé fragmenty zdí.

 

2) HRAD LOUZEK

Louzek je zřícenina hradu v okrese Český Krumlov.  Stojí na široké, skalnaté ostrožně nad levým břehem Malše v nadmořské výšce 600m. Zbytky hradu, ze kterého se dochovaly terénní pozůstatky opevnění a zříceniny staveb v hradním jádře.

 

3) TVRZ TICHÁ

První písemná zmínka o tvrzi je z roku 1360, tvrziště obklopoval příkop, který se částečně zachoval pouze na východní a jižní straně. Jedinou dochovanou stavbou tvrze je třináct metrů vysoká, dvoupatrová věž, která vzhledem k temnému interiéru sloužila pravděpodobně jen jako obranná stavba. V současné době probíhá na věži  opravy.

 

RAKOUSKÁ STRANA

1) FREISTADT

Zemská cesta na rakouské straně pokračuje v překrásném městě Freistadt s krásně upravený historickým centrem a zámeckým parkem, zbudovaným z hradního příkopu. V zámku samotném, najdete muzeum, zabývajícím se dějinami města již od středověku. Za zmínku stojí také opevnění, tvořené několika branami a obrannými věžemi.

 

1) HRAD DORNACH

2) ZÁMEK WEINBERG

Tento impozantní zámek stojí ve výšce zhruba 600 m na jihozápadě se svazující hřbetu hory Buchlberg. První zmínky ještě jako o pevnosti se dotují kolem roku 1274. Zámek Weinberg patřil k nejvýznamnějším stavbám svého druhu v celém Horním Rakousku A po století byl sídlem významných šlechtických rodů, majících vliv na historii země.

 

3) ZÁMEK TANNBACH

Dalším místem na zemské cestě zámek Tannbach, který je zmiňován již roku 1130 a až do dnešní doby je vlastnictví šlechtických rodů a není zde proto možná prohlídka.

 

4) PRANDEGG

Prandegg byl významný hrad zbudovaný kolem roku 1200 a až do období bitvy na bílé hoře hrál vyznamnou roli v historii země. Dnes je zřícenina hradu Prandegg největším hradním komplexem o rozloze téměř 2,5 tisíc metrů čtverečních. šlechtických rodů, majících vliv na historii země.